Breaking News
Home / Σχεσεις / Γιατί οι γυναίκες μιλάνε πολύ;

Γιατί οι γυναίκες μιλάνε πολύ;

Για τις γυναίκες, ο λόγος αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή που εντοπίζεται κυρίως στο πρόσθιο αριστερό ημισφαίριο του εγκε­φάλου και μία άλλη, μικρότερη, που εντοπίζεται στο δεξιό ημισφαίριο. Επειδή οι γυναίκες έχουν κέντρα λόγου και στα δύο εγκεφαλικά ημι­σφαίρια είναι καλύτερες συζητήτριες. Μιλάνε πολύ και το απολαμβά­νουν. Επειδή το κέντρο λόγου είναι εντοπισμένο σε συγκεκριμένες περιοχές, ο υπόλοιπος γυναικείος εγκέφαλος είναι ελεύθερος να καταπιαστεί με άλλες ασχολίες, δίνοντας της τη δυνατότητα να μπο­ρεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μωρό μαθαίνει να αναγνωρί­ζει τη φωνή της μητέρας του ενώ βρίσκεται ακόμα στη μήτρα, προ­φανώς από διαβίβαση της φωνής μέσω του σώματος της μητέρας. Ένα βρέφος τεσσάρων ημερών ξεχωρίζει τη φωνή της μητέρας του από τις άλλες. Στους τέσσερις μήνες, τα βρέφη αναγνωρίζουν τις κι­νήσεις των χειλιών που αντιστοιχούν σε φθόγγους. Πριν από τα πρώ- τα τους γενέθλια, αρχίζουν να συνδέουν τις λέξεις με τις έννοιες· στους δεκαοχτώ μήνες έχει σχηματιστεί ένα πρώτο λεξιλόγιο που στα δύο χρόνια, ανέρχεται στην περίπτωση των κοριτσιών στις 2.000 λέξεις. Τόσο πνευματικά όσο και φυσικά, πρόκειται για ένα εκπλη­κτικό κατόρθωμα σε σύγκριση με τις γνωστικές ικανότητες των ενηλίκων.
Επειδή τα κορίτσια έχουν μια συγκεκριμένη ζώνη του εγκεφάλου για το λόγο, μαθαίνουν ξένες γλώσσες πιο γρήγορα και εύκολα από τα αγόρια και εξηγείται επίσης γιατί τα κορίτσια είναι καλύτερα στη γραμματική, τη στίξη και την ορθογραφία.

Aκόμα και στους πιο πολιτικώς ορ­θούς τομείς —την εκπαίδευση και τη διακυβέρνηση— ο αντρικός ή γυναικείος προσανατολισμός του εγκεφάλου επηρεάζει άμεσα την επιλογή μαθημάτων του δασκάλου. Οι οργανώσεις Ίσων Ευκαιριών πιστεύουν ότι δρουν αποτελεσματικά επειδή οι μισαί δάσκαλοι είναι άντρες και οι άλλοι μισοί γυναίκες αλλά, όπως βλέπετε, οι γυναίκες κυριαρχούν σαφώς στους τομείς που έχουν σχέση με το λόγο.
Το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο ελέγχει τη φυσική λειτουργία της δεξιάς πλευράς του σώματος και γι’ αυτό οι περισσότεροι άνθρω­ποι γράφουν με το δεξιό χέρι. Αυτό εξηγεί επίσης γιατί οι περισσότε­ρες γυναίκες έχουν πολύ πιο ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα από τους άντρες· τα συγκεκριμένα κέντρα λόγου των γυναικών είναι προ­γραμματισμένα για καλύτερη χρήση του λόγου, τόσο του προφορι­κού όσο και του γραπτού.
Γιατί οι γυναίκες Είναι Ομιλητικές
Ο αντρικός εγκέφαλος είναι “κατατετμημένος” σε στεγανά διαμε­ρίσματα και έχει την ικανότητα να διαχωρίζει και να αποθηκεύει πλη­ροφορίες. Στο τέλος μιας ημέρας γεμάτης προβλήματα, ο αντρικός εγκέφαλος θα τα αρχειοθετήσει. 6 γυναικείος εγκέφαλος δεν αποθη­κεύει με αυτό τον τρόπο πληροφορίες’ τα προβλήματα στριφογυρί­ζουν στο μυαλό της γυναίκας.

Ο άντρας ταξινομεί νοερά τα προβλήματα στην άκρη. Η γυναίκα τα γυροφέρνει cm
Ο μόνος τρόπος να βγάλει η γυναίκα τα προβλήματα από το μυα­λό της είναι να τα συνειδητοποιήσει μιλώντας γι’ αυτά. Έτσι, όταν μι­λά μια γυναίκα στο τέλος της μέρας, αντικειμενικός της στόχος είναι να ξαλαφρώσει.από τα προβλήματά της, όχι να βρει λύσεις ή να βγά­λει συμπεράσματα.

Α & Β Pease

%d bloggers like this: