Breaking News
Home / Παιδεια / Γιατί υπάρχουν οι εργασίες γιά το σπίτι;

Γιατί υπάρχουν οι εργασίες γιά το σπίτι;

Θέλουν νά σοΰ όργανώσουν τό χρόνο πού περνάς στό σχο­λείο, αλλά κρίνουν καλό νά μή σ’ αφήνουν νά ξοδεύεις όπως θέλεις, ούτε τόν έλεύθερο καιρό σου. Τό σχολείο κρίνει δτι είναι ανίκανο νά σοΰ μάθει άρκετά πράγματα τίς ώρες των μαθημάτων.

Τό σχολείο θέλει νά σοΰ δώσει τήν «καλή συνήθεια νά δου­λεύεις» . Γι’ αύτό θέλει νά σοΰ μεταδώσει τό πνεϋμα της «μελέτης», ένός πράγματος δηλαδή πού ‘ναι τίς περισσότερες φορές φοβερά βαρετό.

Γιά νά άπαλλαγοΰν απ’ τίς ευθύνες τους καί νά σέ κάνουν νά πιστέψεις δτι φταις έσύ πού δέ μαθαίνεις άρκετά στό σχο­λείο, οί καθηγητές σοΰ δίνουν δουλειά γιά τό σπίτι.

Δέν υπάρχει κανένας κανόνας πού νά καθορίζει τήν πο­σότητα της δουλείας γιά τό σπίτι. Παρ’ ολ’ αύτά οί καθη­γητές έχουν έντολές καμιά φορά νά μή σοΰ δίνουν δουλειά γιά τό σπίτι, μόλις ανοίγουν τά σχολεία ή κατά τή διάρκεια τών διακοπών.

Ή δουλειά γιά τό σπίτι είναι συνήθως τόσο βαρετή, πού ό καθηγητής δέν έχει τό κουράγιο νά σάς βάλει νά τήν κάνε­τε τήν ώρα τοΰ μαθήματος. Είναι πολύ λιγότερο κουραστικό γι’ αύτόν νά σάς βάλει νά τήν κάνετε μόνοι σας, δταν γυρί­σετε στό σπίτι σας. Σκέψου, δμως, καλά: στό σπίτι σου οί γονείς σου αποφασίζουν κι δχι δ καθηγητής.

Ένας καθηγητής δέν έχει, λοιπόν, τό δικαίωμα νά σέ τιμωρήσει γιά τήν έργασία πού δέν Ικανές ί) πού τήν Ικανές 4σχημα. Πρέπει πρώτα, νά συμβουλευτεί τούς γονείς σου και συνήθως είναι πολύ δύσκολο νά τούς πετύχει κατά τή διάρκεια τής ήμέρας.

Πολλές φορές σοΰ δίνουν άσκήσεις ή έργασίες πάνω σέ θέματα πού τά παίζεις, ήδη, στά δάχτυλα. Αύτό γίνεται, απλούστατα, γιατί φαντάζονται δτι άν κάνεις δέκα φορές τό ίδιο πράγμα, θά τό μάθεις καλλίτερα. “Αν ομως βαρυέσαι, δέ θά μάθεις τίποτ’ άλλο έκτός άπό τό νά σιχαθεΐς οτι ήξε­ρες μέχρι τώρα.

Οί βαρετές έργασίες είναι σχεδόν πάντα χαμένος καιρός. Βέβαια δέν άρκεϊ νά πείτε στον καθηγητή οτι ή δουλειά πού σάς βάζει είναι βαρετή και βλακώδης γιά νά πάψει νά σάς τή βάζει. Παρ’ δλ’ αυτά πρέπει νά τοΰ τό πείτε.

Έν πάσει περιπτώσει, σέ συμβουλεύουμε νά διαμαρτυρη­θείς έντονα άν στήν 1η, 2η και 3η τάξη ή δουλειά γιά τό σπίτι σοΰ τρώει πάνω άπό μισή ώρα τή μέρα κι άν στήν 4η, 5η κι 6η πρέπει νά διαβάζεις πάνω άπό μιά ώρα τή μέρα.

Οί περισσότεροι καθηγητές αλλά και γονείς νομίζουν δτι είναι άδύνατο νά μάθει κανείς κάτι άν δέν διαβάζει στό σπίτι. ‘Εξηγείστε τους οτι σέ ώρισμένες χώρες σάν τή Σουηδία, τό διάβασμα στό σπίτι έχει καταργηθεί τελείως.

Bo Dan Andersen, Soren Hansen,

Jesper Jensen

TO ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μετάφραση και Προσαρμογή ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΙΚΑ

Δείτε επίσης:

Απάνθρωποι δάσκαλοι: μηνύστε τους για ελεύθερο χρόνο!

Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι η δασκάλα συνοψίζει τι θέλει να κάνουν στο σπίτι.   …

Το καλύτερο δώρο για μετά τα Χριστούγεννα

Πήρα αυτόν τον ασπροπίνακα πριν κάνα δίμηνο και είναι με διαφορά το πιο χρήσιμο και …

Gay guy και ναύτες στο βιβλίο της Α’ Δημοτικού…

Αλλού γκρίνιαζα για τα πολλά μαθήματα που τους βάζουν.   Από τα σημερινά μαθήματα του …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: