Breaking News
Home / Ιστορια / ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ

Σίγουρα πρέπει νά ύπάρχει ένας καλύτερος τρό­πος γιά τήν άντιμετώπιση τών άσθενειών άπό τήν κατανάλωση μιας άπειρης ποσότητας φαρμάκων, συχνά μάλιστα γιά άσήμαντες άρρώστιες.

Οί ομοιοπαθητικοί πάντως δέν θά πρέπει νά παρα­βλέπουν τις έντυπωσιακές προόδους πού έχει κάνει ή ορθόδοξη σχολή τής ιατρικής κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ή φυματίωση έχει σχεδόν έξαλειφθεί, όπως καί ή διφθερίτιδα καί ή οστρακιά, ένώ ή άγωγή τών διανοητικών άσθενειών έχει προοδεύσει φοβε­ρά μετά τόν τελευταίο πόλεμο. ‘Εξακολουθούν όμως νά παραμένουν μεγάλες περιοχές άσθενειών όπου ή άλλοπαθητική μπορεί μόνο νά άνακουφίσει τόν άσθενή. Ή έντερίτιδα, οί άλλεργίες, οί δερμα­τοπάθειες, οί ρευματισμοί σ’ όλες τους τις μορφές, ή βρογχίτιδα, ή καταρροή, ή γρίπη, τό κοινό κρυολό­γημα, ό έρπης είναι λίγες μόνο άπό τις συνηθισμέ­νες παθήσεις πού άντιδροϋν στήν ομοιοπαθητική άγωγή πολύ πιό γρήγορα καί μόνιμα άπ’ ότι στήν ορ­θόδοξη ιατρική.

Ό μεγάλος ‘Αμερικανός λογοτέχνης Oliver Wen­dell Holmes, έκρινε πολύ έπιφανειακά τήν ομοιοπα­θητική όταν είπε ότι, άπ’ όσο μπορούσε νά καταλά­βει, τό μόνο καλό πού είχε αύτό τό καινούργιο σύ­στημα ήταν ότι σταμάτησε τήν χρήση των δυνατών φαρμακευτικών μιγμάτων, πού ήταν της μόδας στή δική του γενιά. Μιά άλλη μομφή πού άποδίδεται στήν ομοιοπαθητική άπό τούς ορθόδοξους γιατρούς είναι ότι δέν έχουμε κάνει καμιά συνεισφορά στήν ιατρική γνώση, άπό τόν καιρό τοΰ Hahnemann. Αύτό δέν είναι καθόλου σωστό.

Τό σφυγμομανόμετρο, αύτό τό πολύτιμο όργανο γιά τή μέτρηση της πίεσης τοΰ αίματος, έφευρέθηκε άπό έναν δικό μας γιατρό, τόν Δρα Dudgeon. Ό καθηγητής J.Τ. Kent, Μ.Α., M.D., (πού όσο ζούσε συνδεόταν μέ έξι τουλάχιστον ομοιοπαθητικά έκπαιδευτικά νοσοκομεία στήν Αμερική) άνέπτυξε τήν πρώτη άληθινή φιλοσοφία της Θεραπευτικής καί πειραματίστηκε μέ πολλά καινούργια φάρμακα. Καί ό Δρ. W.E. Boyd, άπό τή Γλασκώβη, έκανε πολλές ση­μαντικές έρευνες στά ήλεκτρικά φαινόμενα, πού έπεισαν πολλούς γιά τήν άξία της έλάχιστης δόσης.

Ό Δρ. Bach καί ό Δρ. Peterson έκαναν, όσο ζού­σαν, σπουδαίες έρευνες πάνω στούς μή γαλακτι­κούς ζυμωτικούς μικροοργανισμούς τών έντέρων. Μερικοί παρατηρητές έχουν πει ότι αύτή ή έργασία έχει τεράστια άξία γιά τήν άρχική μελέτη τών χρόνι­ων άσθενειών, γιατί τά νοσώδη καί τά φάρμακα έν- τερικών καλλιεργειών πού άνέπτυξαν, άλλαξαν τό έδαφος πάνω στό όποιο άναπτυσσόταν ή άσθένεια. Οί ομοιοπαθητικοί έπίσης βρήκαν έναν καλύτερο τρό­πο πρακτικής χρήσης τών θεραπευτικών βοτάνων, μέ μιά διεξοδική μελέτη τών άρχαίων βοτανολογικών παραδόσεων. Καί μέ τήν δραστικοποίηση τών καλών ιατρικών ιδιοτήτων τών δέντρων, τών φυτών, τών λουλουδιών καί τών χόρτων, μπόρεσαν νά τά χρησι­μοποιήσουν γιά τό καλό τής άνθρωπότητας.

Είναι συνηθισμένο δυστυχώς σε οτιδήποτε γράφουν οι θιασώτες της ομοιοπαθητικής να υπάρχουν πολλαπλά λάθη.   Τα οποία αναπαράγουν χωρίς έλεγχο.   Για παράδειγμα, ακόμα και η πιο γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο αποκαλύπτει ότι ο Δρ Dudgeon ΔΕΝ είναι εφευρέτης αυτής της συσκευής!   http://en.wikipedia.org/wiki/Sphygmograph   Αοριστίες όπως “σπουδαίες έρευνες” και άλλα τέτοια ομοίως σπάνια συνοδεύονται από αληθινές βιβλιογραφικές αναφορές παρά μόνο ασαφής ενδείξεις άλλων ονομάτων.

Δείτε επίσης:

Μου έδειξαν το κόλπο για να πάρεις εύκολα επιδότηση

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Τραγουδοποιός της εβδομάδας – Ben Harper

Τον πρωτάκουσα σε κασέτα φίλου ξένου.  Excuse Me Mister.   Μύριζε “κλασσικίλα”, από αυτά τα κομμάτια …

Η Μπέκυ που δεν είναι Βούλα και το χαλασμένο ρολόι της κυβέρνησης που έχει δίκιο για το θέμα των ζώων συντροφιάς

Την Μπέκυ την πήραν οι γονείς μου από την φιλοζωική.  Κριτήριό τους κυρίως το μέγεθος. …

Απο τον πολυ χαλβα έκανα έναν κώλο να!

Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: