Breaking News
Home / Σχεσεις / Η «αντρική διαμαρτυρία»

Η «αντρική διαμαρτυρία»

Οι υπερβολές του Φρόυντ στο πρόβλημα τπς γυναίκας διορθώθπ- καν ουσιαστικά απ’ τον Αλφρεντ Αντλερ, ο οποίος στπν αρχή συνεργάστηκε με το Φρόυντ, αλλά απ’ το 1911 ίδρυσε το δικό του σύστημα, τπν ατομική ψυχολογία. Αυτή ήταν προκαταβολικά ανθρωπιστικότερα προσανατολισμένπ απ’ τπν ψυχανά- λυσπ. Ο Αντλερ δε βασιζόταν σε μια ψυχολογία των ενστίκτων, αλλά σε μια ψυχολογία τπς ανθρώπινπς προσωπικότπτας. Γι’ αυτόν κάθε άνθρω­πος ήταν μια μοναδική, αναντικατάστατα ατομικότπτα, για την οποία δε θα μπορούσε να υπάρξει κανένας γενικός τύπος. Κάθε τυποποίηση φαινόταν στον Αντλερ σαν αδέξια δοκιμή για τπν κατανόηση τπς ψυ­χής: μόνο n ζωντανή συναίσθπσπ μπορεί να μας φέρει πλησιέστερα την εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου.

Η ατομική ψυχολογία απέρριπτε την άποψη ότι ο άνθρωπος έχει τη στιγμή που γεννιέται από κλπρονο- μιά και ιδιοσυγκρασία ψυχικές ιδιότητες. Σύμφωνα με τον Αντλερ οι βιο­λογικοί παράγοντες – κατασκευή του σώματος κλπ. – δεν παίζουν κανέναν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωσπ του χαρακτήρα. Η σπουδαιότερη δια­μορφωτική δύναμπ είναι πάντα n εκπαίδευσπ. Αυτό που ζει ένας άνθρωπος στα χρόνια της ζωής του στα πλαίσια της οικογένειας, του προσΦέρει το υλικό για τπν ανάπτυ- ξπ του χαρακτήρα του. Οι ψυχικές ιδιότητες ενός ανθρώπου προέρχο­νται πάντα απ’ τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του περιβάλ­λοντος, μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο άνθρωπος αναπτύσσει τπν προσωπι- κότπτά του σαν «απάντηση» στις συνθήκες, που βρίσκει σα μικρό παιδί κοντά στους γονείς και στα αδέρφια του: γι’ αυτό τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ανθρώπου δεν είναι κάτι το αμετάβλητο, αλλά μπορούν στην κατοπινή ζωή να διορθωθούν με εντυπωσιακές εμπει­ρίες, με ψυχιατρική θεραπεία κλπ. και ν’ αντικατασταθούν με καλύτε­ρες προσαρμογές στη ζωή. Ο Αντλερ είναι ένας σπμαντικός πρωτοπόρος μιας ελεύθερης, αντιαυταρχικής εκπαίδευσπς, που σκοπό έχει να εμπνεύσει ήδη στο παιδί θάρρος για τπ ζωή και πνευματική ανεξαρτησία.

Επίσπς και στο ζήτημα της γυναί­κας ο Αντλερ έβλεπε κυρίως τπν επίδραση της εκπαίδευσπς και των κοι­νωνικών συνθπκών. Οι ψυχικές ιδιορ­ρυθμίες τπς γυναίκας δεν μπορούν να εξπγπθούν με τη βιολογία: n γυναίκα είναι κατά τον ίδιο τρόπο άνθρωπος όπως ο άντρας. Εχει όλες τις έμφυτες ικανότπτες για τπν ανθρώπινπ ανάπτυξη και εξέλιξη. Ο δρόμος προς τπν ωριμότπτά τπς είναι βασικά το ίδιο ανοιχτός όπως και στο αντρικό φύλο. Το ότι στο παρελθόν τον χρησιμοποίπσε τόσο λίγο, γι’ αυτό ευθύνονται αποκλει­στικά και μόνο οι άντρες. Απόκλει­σαν απ’ τις γυναίκες όλες τις δυνατότπες τπς ψυχικής – πνευματικής διαφοροποίπσπς και έτσι δημιούργησαν τις «γυναικείες αδυναμίες», που τώρα τις κριτικάρουν και τις περιγε­λούν. Η γυναίκα, όπως είναι σήμερα, είναι το δημιούργημα τπς αντρικής στενοκεφαλιάς και μισαλλοδοξίας.

Δείτε επίσης:

Αριθμοφοβία

«Τα μαθηματικά ήταν πάντα το χειρότερό μου μάθημα». «Ένα εκατομμύριο δολάρια, ένα δισεκατομμύριο, ένα τρισεκατομμύριο, …

Θεραπεία με ανθοϊάματα Bach: έχει σχέση με την ομοιοπαθητική;

H θεραπεία με τα ανθοϊάματα Bach είναι απλή και εντελώς ακίνδυνη. Η αρχή στην οποία …

Πλούσιοι γονείς= κατάθλιψη στα παιδιά!

Στο βιβλίο αυτό η Madeline Levine περιγράφει προσωπικές της εμπειρίες σαν ψυχολόγος αλλά και σειρά …

Leave a Reply

%d bloggers like this: