Breaking News
Home / Αρωματοθεραπεια / Η Αρωματοθεραπεία και Σεις

Η Αρωματοθεραπεία και Σεις

Απολαύστε πως προσπαθεί ο συγγραφέας να κάνει λογικοφανές και ιστορικά τεκμηριωμένο το γεγονός ότι θεωρεί χρήσιμη την αρωματοθεραπεία.   Μπλέκει ιστορίες και λογικοφανή πράγματα.   Βέβαια η αρωματοθεραπεία δεν έχει καμία απολύτως επιστημονική βάση και δεν έχει αποδείξει ποτέ αποτελεσματικότητα.
Tα παλιά χρόνια, στην Ανατολή, οι άνθρωποι επι- σκεπτόντουσαν τον “γιατρό” τους όχι όταν ήταν άρρωστοι, αλλά όταν ήταν καλά. Αν αρρώσταιναν ακριβώς μετά την επίσκεψη και ο γιατρός δεν είχε προ­βλέψει την αρρώστια, απλά δεν πλήρωναν το λογαριασμό! Τότε οι γιατροί ήταν κυρίως βελονιστές. Διατηρούσαν τον οργανισμό υγιή, δουλεύοντας συστηματικά σε όλα τα ση­μεία πίεσής στο σώμα, εξασφαλίζοντας έτσι την καλή κυ­κλοφορία του αίματος και του λεμφικού υγρού.

Αυτή η θAromatherapyεωρία ισχύει και σήμερα. Αν το αίμα μας κυκλο­φορούσε ελεύθερα και η λέμφος κυκλοφορούσε με σωστή ταχύτητα μέσα στο σώμα, οι ασθένειες θα μειώνονταν ση­μαντικά.

Αλλά πόσοι από μας έχουμε τέλειο κυκλοφοριακό σύ­στημα; Αλλά και γιατί όχι;

Επειδή, όλοι, με κάποιο τρόπο, δημιουργούμε κάποιας μορφής ένταση στα σώματά μας, είτε σωματική είτε συναι­σθηματική. Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας: με την έλλειψη εξάσκησης οδηγούμε τους μυς μας σε ατονία, κα­θόμαστε στραβά με τη σπονδυλική μας στήλη λυγισμένη, περπατάμε στραβά και όταν στεκόμαστε αφήνουμε το βά­ρος μας να πέσει πρώτα στο ένα πόδι και μετά στο άλλο.

Σαν συνέπεια, οι μύες μας υπερλειτουργούν για να μας κρατήσουν στις διάφορες αφύσικες στάσεις μας. Ιστοί και όργανα σπρώχνονται σε λάθος θέση, ασκείται πίεση σε σημεία που δεν θα έπρεπε, και το αποτέλεσμα είναι ότι το αίμα και η λέμφος ρέουν με μεγάλη δυσκολία και οι τοξί­νες και τα απόβλητα που μεταφέρονται από τις φλέβες και τα λεμφικά συστήματα δεν μπορούν να απορριφθούν αρκετά γρήγορα με τα φυσικά μέσα και έτσι ξεφεύγουν μέσα στους ιστούς, προκαλώντας ενοχλήσεις στα σωματι­κά συστήματα και στα όργανα.

Οι συναισθηματικές εντάσεις, από τις οποίες υποφέ­ρουμε, έχουν πολύ πιο σοβαρές συνέπειες. Οι ενοχλήσεις στην καρδιά και τα συμπτώματα της πίεσης, που μερικές φορές οφείλονται και σε λάθος διατροφή, έρχονται στην επιφάνεια συχνά από την ένταση που προκαλείται από διάφορες καταστάσεις, όπως το κυκλοφοριακό (που μας επηρεάζει πιο πολύ απ’ ό,τι συνειδητοποιούμε, όταν μάλι­στα πρόκειται για ένα καθημερινό ταξίδι μέσα στο κέντρο μιας μεγαλούπολης), την ένταση που μας προκαλεί η δου­λειά ή οι καθημερινές στεναχώριες, που μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με ηρεμία.

Ο άλλος παράγων που επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος είναι η ηλικία. Στη νεότητα και στην περίοδο της ‘ ανάπτυξης τα κύτταρα του σώματος πεθαίνουν και ανανε­ώνονται διαρκώς σε κάθε μέρος τους σώματος. Κάθε ένα κύτταρο, από κόκκαλο, μυ, νεύρο ή σταγόνα αίματος, ανα­πλάθεται συνεχώς. Ετσι όλα τα όργανα, μαζί και το δέρμα, υφίστανται αυτή την ατέρμονη διαδικασία της ανανέωσης.

Οσο περνάνε τα χρόνια, τα νεκρά κύτταρα του δέρμα­τος αργούν περισσότερο να απορριφθούν και μετά να απορροφηθούν (ή να πέσουν – στην περίπτωση του δέρ­ματος) και τα νέα κύτταρα θέλουν περισσότερο χρόνο για να σχηματισθούν και να αναπτυχθούν. Αυτή η επιβράδυν­ση στην ανανέωση του κυτταρικού ιστού εμφανίζεται σαν μια επιβράδυνση όλων των σωματικών λειτουργιών, απώ­λεια ενέργειας, πιθανή δυσκοιλιότητα, χαλάρωση του μυϊ­κού τόνου, χαλαρό και συχνά μαλθακό δέρμα.

Τώρα είναι γενικά αποδεκτό ότι η κατάσταση του νου μας μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση του σώματος μας και πολλές αρρώστιες σήμερα έχουν ψυχοσωματικά αίτια. Ο νους είναι το πιο σημαντικό μέρος του εαυτού μας, όμως είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορούμε να αγγίξου­με ή ακόμα και να ακτινογραφήσουμε. Είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματά μας, για την αγάπη, το μίσος, τη γενναιο­δωρία, τον εγωισμό, την οργή, το φόβο, τη ντροπή, την αγωνία και τόσα άλλα που τον συνθέτουν.

Οι ορμόνες των φυτών, ή αιθέρια έλαια, έχουν ανάλογη επίδραση πάνω μας. Μόνο που πρέπει να τα επιλέξουμε έτσι που να ταιριάζουν στη συναισθηματική διαταραχή και μετά, εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές, ν’ απορροφη­θούν από το αίμα και να επηρεάσουν τον ψυχισμό μας.

Αν μπορούμε να χαλαρώσουμε με γιόγκα, διαλογισμό ή ύπνωση, τότε μπορούμε να μάθουμε το μυαλό μας να σκέ­φτεται πιο θετικά για μια καλύτερη ζωή, επηρεάζοντας θε­τικά τη σταδιοδρομία και την υγεία μας.

Σχεδόν όλα είναι δυνατά όταν πιστεύουμε στον εαυτό μας. Είναι γνωστό πως η απόφαση να πετύχουμε, σχεδόν πάντα οδηγεί στην επιτυχία. Ακριβώς έτσι η απόφαση να μην υποκύψουμε σ’ ένα συνάχι, αρκεί για να το ξεπερά­σουμε με τα λιγότερα δυνατόν συμπτώματα. Είναι άδικος κόπος να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε κάποιον που’ δεν πιστεύει στη μέθοδο που χρησιμοποιούμε, γιατί το μυαλό του υψώνει αυτόματα ένα τείχος άρνησης.

Οι άνθρωποι που είναι έχουν ήδη πειστεί για τις ιδιότη­τες των φυσικών προϊόντων είναι πιο έτοιμοι να πιστέ­ψουν πως το μαύρο ψωμί είναι καλύτερο για την υγεία από το άσπρο, από αυτούς που πιστεύουν ότι οι οπαδοί της φυσικής διατροφής είναι παρανοϊκοί. Το ψωμί είναι ψωμί, λένε αυτοί, και, τέλος πάντων, το άσπρο έχει καλύτερη γεύση!

Αν προσπαθούμε κάθε μέρα να βρούμε μια στιγμή ηρε­μίας για να χαλαρώσουμε, εκπαιδεύοντας το νου μας να σκέφτεται θετικά, ακολουθώντας δρόμους που οδηγούν στην επιτυχία και την υγεία. Μπορούμε να μειώσουμε αι­σθητά τις αρνητικές σκέψεις που δεν οδηγούν παρά μόνο σε φυσική και πνευματική ασθένεια.

Τέλος, ο άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη σωματι­κή και πνευματική υγεία είναι η διατροφή μας. Τα τεχνητά παρασκευάσματα που περιέχουν χημικά συντηρητικά δεν συντελούν καθόλου στην καλή υγεία του σώματος ή του δέρματος, που με τη σειρά του μας δίνει την εικόνα για την κατάσταση του νου. Ενα δέρμα γεμάτο σπυριά δεν πρόκειται ποτέ να βελτιωθεί ουσιαστικά ή φαινομενικά, όσα παρασκευάσματα, φυσικά ή άλλα κι αν χρησιμοποιή­σουμε, αν εξακολουθήσουμε να τρώμε ακατάλληλες τρο­φές. Οι αφύσικες (δηλ. οι επεξεργασμένες και τεχνητά κα­τεργασμένες) τροφές οδηγούν τόσο σίγουρα σε μια κακή υγεία, όσο το φυσικό και το πνευματικό στρες. Με αυτό το είδος διατροφής προκαλούμε ένταση στο πεπτικό σύστη­μα. Οι πολύ πλούσιες τροφές δημιουργούν προβλήματα στη χολή ή στο στομάχι.

Η κατάχρηση άσπρης ζάχαρης και ζωικού λίπους οδηγεί σε καρδιοπάθειες. Εξάλλου, αν τρώμε πολλές αμυλώδεις τροφές, επεξεργασμένες, χωρίς τις ανάλογες σκληρές ίνες, δημιουργούμε υπερφόρτιση στα απεκκριτικά όργανα και το γεγονός αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέ­σει δυσλειτουργία στον οργανισμό μας.

Τι θλιβερή ιστορία!

Ομως, όλοι αυτοί οι καταστρεπτικοί παράγοντες μπο­ρούν να μειωθούν σημαντικά, αρκεί να διατηρήσουμε την υγιή κυκλοφορία του αίματος. Ακολουθώντας τη φυσική διατροφή θα δούμε ότι τρώμε τις σωστές τροφές σε σω­στές ποσότητες! Η πλούσια σε φυτικές ίνες δίαιτα που ακολουθείται τελευταία, είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα τροφοδότησης του οργανισμού με το απαραίτητο υλικό, που μας βοηθά να διατηρήσουμε την καλή του λειτουργία και συγχρόνως να χάνουμε βάρος τρώγοντας όσο θέλου­με!

Οταν έχουμε πνευματική ηρεμία, τα συναισθήματά μας είναι μόνο θετικά (αγάπη, ικανοποίηση, ανιδιοτέλεια, γεν­ναιοδωρία κ.λπ.), και το σώμα μας ανταποκρίνεται θετικά και είναι υγιές. Αντίθετα όταν επικρατούν η οργή, ο φό­βος, η ζήλεια, ο εγωκεντρισμός και η κατάθλιψη αυτά επι­δρούν αρνητικά στην κατάσταση του σώματος. Αυτόματα εκκρίνονται ορμόνες για να αντιμετωπίσουν αυτά τα συ­ναισθήματα και προσπαθούν να επαναφέρουν όσο το δυ­νατόν πιο γρήγορα μια ισορροπία.

Οχι μόνο πρέπει να γυμναζόμαστε αρκετά, αλλά και να ξαναμάθουμε να καθόμαστε σωστά, να στεκόμαστε σω­στά, να κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται μια συνειδητή προ­σπάθεια και θέληση, και πρέπει να το θέλουμε πραγματικά και να επιμένουμε μέχρι να γίνουν αυτόματες συνήθειες.

Υπάρχει, όμως, άλλος ένας τρόπος να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και αυτός είναι η χρήση των αιθέριων ελαίων.

Στην εποχή μας έχουμε την τάση να περιμένουμε να φανούν τα πρώτα συμπτώματα ασθένειας πριν αρχίσουμε μια θεραπεία, ενώ η πρόληψη είναι, και θα είναι πάντα, κα­λύτερη από την θεραπεία. Η αρωματοθεραπεία είναι άρι­στη μέθοδος για τη διατήρηση της υγείας και θα έπρεπε να χρησιμοποιείται σαν προληπτική πρακτική με τον ίδιο τρόπο που, από αιώνες, οι Κινέζοι χρησιμοποιούν το βε­λονισμό.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εισάγουμε τα αιθέρια έλαια στην κυκλοφορία του αίματος. Εκτός από εσωτερική λήψη, τα χρησιμοποιούμε σε εισπνοές, επιθέματα, στο μπάνιο και σε διάφορους τύπους μασάζ, από το απλό τρί­ψιμο μέχρι τις πιο προχωρημένες τεχνικές, όπως νευρο- μυΐκές τεχνικές, απόφραξη των λεμφικών αγγείων και σιά- τσου (όπου πιέζονται διάφορα σημεία βελονισμού πάνω στις γραμμές των μεσημβρινών).

Δείτε επίσης:

Μου έδειξαν το κόλπο για να πάρεις εύκολα επιδότηση

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Ο Νεύτωνας και η ρώγα στον ηλεκτρικό

Όλο λέμε για τους Αρχαίους Έλληνες, αλλά πριν δυο αιώνες έγινε πραγματικά επανάσταση σε επίπεδο …

Που θα βρω τα άρθρα του kissmygrass.gr ?

Κουνήθηκαν για μεγαλύτερη ασφάλεια στην διεύθυνση http://kiss.grass.social/ Αν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο γιατί ήρθατε από αναζήτηση στο …

Λύκειο Θηλέων παγιδευμένο εδώ και δυο εβδομάδες σε ερημική παραλία των Κυκλάδων!

Δεν είναι όσο πιασάρικο ήταν το σπήλαιο στην Ταϋλάνδη, αλλά το δουλεύω ακόμα. Όσοι ασχολούμαστε …

%d bloggers like this: