Breaking News
Home / Θεωρια / Η Ζωτική Δύναμη καί οί χρόνιες ασθένειες

Η Ζωτική Δύναμη καί οί χρόνιες ασθένειες

Γράφοντας πάνω στό θέμα τής φυλής Hunza, πού ζεΐ στήν κοιλάδα τών Ιμαλαΐων καί πού φημίζονται ότι ζοϋν κατά μέσο όρο 130 χρόνια χωρίς τήν βοή­θεια γιατρών ή χημικών, ό Δρ. Bernard λέει: «Άπό τή γέννησή τους πίνουν άνέγγιχτο νερό γεμάτο βούρκο, πού κατά τή διαδρομή του πέφτει πάνω σέ βράχια τοϋ βουνού περνώντας άπό πολλά εϊδη βλά­στησης. Μήπως έχουμε μπροστά μας μιά φυσική κα­τάσταση στήν όποια δραστικοποιείται ένας μεγάλος άριθμός άπό φάρμακα δημιουργώντας έτσι τό νερό τής ζωής;» (G.O. Bernard, D.Sc., Ph.D., Μ.I.Ε.Ε., Journal of the American Institute of Homeopathy, Τομ. 58, Άρ. 7 καί 8, 1965). Αύτή ή ιδέα είναι ενδι­αφέρουσα, άλλά δέν συμφωνεί μέ τήν έπιταγή τοΰ Hahnemann γιά χρήση ένός μοναδικού φαρμάκου, πού δέν έπαναλαμβάνεται όσο ύπάρχει βελτίωση τής κατάστασης τοϋ άρρώστου.

 

Κατά τή γνώμη μου όμως οί Hunzas είναι προικι­σμένοι μ’ αύτό πού ό Hahnemann ονόμαζε Ζωτική Δύναμη. Μιά ιδιότητα πού ή σύγχρονη ιατρική κατα­πιέζει άπερίσκεπτα μέ τήν ύπερβολική χρήση φαρμά­κων στούς άσθενεϊς της. Λέγεται ότι τό ένα τέταρτο τών είσαγωμένων καθημερινά στά νοσοκομεία μας πάσχουν άπό ίατρογενείς άσθένειες – δηλαδή άσθέ- νειες πού προκαλούνται άπ’ τόν γιατρό ή τόν ίδιο τόν άσθενή, άπό κατάχρηση φαρμάκων. Είναι πολύ εύκολο γιά τούς άσθενεις νά πείσουν τόν γιατρό νά τούς γράφει συνταγές γιά κάθε καινούργια πανάκεια πού βγαίνει στήν άγορά. Τό άποτέλεσμα είναι ότι ό οργανισμός τοϋ άσθενή ύπερφορτώνεται άπό φάρ­μακα.

Οταν ήμουν νέος είχαμε μόνο τά καθαρτικά. Κάθε σχεδόν ήλικιωμένος άσθενής είχε πεισθεί άπό πα­ραπλανητικές ψεύτικες διαφημίσεις ότι ή δυσκοιλιό­τητα είναι κάτι πού θά πρέπει νά άποφεύγεται μέ κάθε θυσία, μέ άποτέλεσμα πολλοί νά παίρνουν ένα καθαρτικό κάθε νύχτα τής ζωής τους. Τελικά εθί­ζονται σ’ αύτά, καί τά έντερά τους άρνοϋνται νά λειτουργήσουν φυσιολογικά.

Αύτό ήταν ένα άπό τά οφέλη τοϋ ότι μεγάλωσα σέ ομοιοπαθητική οικογένεια. Στό ντουλαπάκι μέ τά φάρμακα ύπήρχαν λίγα μόνο μπουκαλάκια: βάμμα τής Arnica γιά τούς μόλωπες (ή προτίμηση τής Κας Beeton), βάμμα τής Calendula γιά τά κοψίματα, βάμμα τής Urtica γιά τά έγκαύματα, βάμμα τοϋ Le­dum γιά τά τσιμπήματα, Nux Vomica album 6c γιά τίς στομαχικές διαταραχές, Arsenicum album 6c γιά τίς διάρροιες, Aconite 6c γιά τά πρώτα στάδια τοϋ κρυολογήματος, καί Gelsemium 6c γιά τίς γρί- πες. ‘ Εξοικιωθήκαμε μαζί τους καί σπάνια χρειαζόταν κάτι άλλο. Τά ύπνωτικά χάπια, τά τονωτικά, τά ηρεμι­στικά, τά χάπια άδυνατίσματος, τά χάπια γιά τούς πονοκεφάλους, μας ήταν τελείως άγνωστα, πρός μεγάλη μας ώφέλεια.

Δείτε επίσης:

Μου έδειξαν το κόλπο για να πάρεις εύκολα επιδότηση

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Ένα ζωντανό, διαδραστικό βιβλίο. (Και επιτέλους!)

Διάβαζα ξανά το “περι συγγραφής” του Stephen King (εδώ ένα απόσπασμα) και σκεφτόμουν πόσο βαριέμαι …

Έρωτας στα χρόνια της ψωλέρας

Αν κρίνω από τις φωτογραφίες που ανεβάζουν οι φίλοι μου, πρέπει να ξοδεύουν περίπου μισό …

2018 ευχές και ατάκες για την Πρωτοχρονιά

Οι αισιόδοξοι περιμένουμε τα μεσάνυχτα να καλοδεχτούμε το νέο έτος.  Οι απαισιόδοξοι περιμένουν για να …

%d bloggers like this: