Breaking News
Home / Φυτα / Η ιστορία των μπαχαρικών

Η ιστορία των μπαχαρικών

Η γνώση των εγχώριων φυτών, των μπα­χαρικών. των θεραπευτικών βοτάνων, καθώς και των παραισθησιογόνων ναρ­κωτικών τεκμηριώνεται οχετικά νωρίς σε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου. Τα θεραπευτικά βότανα και η ιατρική χρήση τους ήταν απαραίτητα για την επβίωση. Για πολλούς αιώνες η ιατρική θεραπεία περιοριζόταν στη χρήση φυτικών φαρ­μάκων.

Τα μπαχαρικά κατείχαν, εκτός από τη θεραπευτική δράση τους. προπαντός δύο σημαντικές ιδιότητες: έπρεπε να αντικαταστήσουν το αλάτι, γιατί το αλάτι ήταν σε πολλές περιοχές ιδιαίτερα ακρι­βό, και να υπερκαλύψουν κάποιες ανε­πιθύμητες μυρωδιές. Επειδή τα παλαιό­τερα χρόνια δεν υπήρχε η δυνατότητα ψύξης για τα αλλοιώαμα τρόφιμα και ιδι­αίτερα για το κρέας, το κυνήγι όμως και το οικόσιτο κρέας υπήρχαν σε αφθονία, η άσχημη μυρωδιά που αναγκαστικά αναπτυσσόταν μπορούσε να μετριαστεί μόνο μέσω δυνατής καρύκευσης.

‘Ηδη κατά τη λίθινη εποχή των κατοι­κιών πάνω σε πασσάλους χρησιμοποι­ούνταν καρυκευτικά φυτά, όπως η αγγε­λική και το κάρβι.

Η ζήτηση των μπαχαρικών της Ινδο­νησίας, της Ινδίας, της Σρι Λάνκα (Κεϋ­λάνη) και της Κίνας στις άλλες περιοχές του παλιού κόσμου και η ιδανική αναλο­γία τιμής-ηοσότητας έκαναν τα καρυ­κεύματα ήδη πολύ νωρίς ιδιαίτερα προ­σοδοφόρα εμπορικά αγαθά γ>α απο­στάσεις πολλών χιλιομέτρων.

Η ηλικία των δρόμων των καραβα­νιών. που συνέδεαν την Ευρώπη και την Εγγύς και Μέση Ανατολή με την Ινδία και την Κίνα. υπολογίζεται στα 5.0CQ χρόνια. Φοίνικες. Αραβες και Ρωμαίοι. Βενετοί και Γενοβέζοι αντλούσαν ένα σημαντικό μέρος των κερδών τους από το εμπόριο μπαχαρικών.

Η διακοπή του εμπορίου μπσχαρι

κών μέσω θαλάσσης, που προκλήθηκε από τη διάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρα­τορίας, σταμάτησε, όταν οι Πορτογάλοι ανακάλυψαν το θαλάσσιο δρόμο προς την Ανατολή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Με ιους άλλους όμως ναυτικούς ευρωπαϊκούς λαούς της Ολλανδίας, Γαλλίας και Αγγλίας, οι οποίοι κατά καιρούς επικρατούσαν μο­νοπωλιακά στο εμπόριο μπαχαρικών, απέκτησαν πολύ γρήγορα δυνατούς ανταγωντστές. Με δραστικούς ελέγχους προκαλούσαν έλλειψη των παραγόμε­νων ποσοτήτων μπαχαρικών και περιό­ριζαν έτσι το εμπόριο, για να κρατούν τις τιμές πώλησης αφάνταστα υψηλές.

Μόνο η Ισπανία στράφηκε, στην αναζήτηση για μια καινούρια θαλάσσια οδό, στα νησιά της Δύσης όπου ευδοκι­μούσαν μπαχαρικά φυτά, κάτι που οδή­γησε στην ανακάλυψη της Αμερικής και τον πρώτο γύρο του κόσμου διά θαλάσ­σης. έχοντας ως αποτέλεσμα για τον παλιό κόσμο την ανακάλυψη νέων εδώ­διμων φυτών, μπαχαρικών και προπα­ντός νέων χωρών εποίκησης.

Σήμερα καλλιεργούνται μπαχαρικά σε όλες τις χώρες, που προσφέρουν τις κατάλληλες κλιματολογκές και εδαφικές προϋποθέσεις που απαιτείτο κάθε είδος φυτού. Έτσι είναι προσιτά στον καθένα σε άριστη ποιότητα και χαμηλές τιμές.

Η χρήση συγκεκριμένων μπαχαρι­κών και καρυκευτικών μιγμάτων στα ξε­χωριστά εγχώρια εδέσματα αποτελεί τμήμα του ανεπτυγμένου πολιτισμού κά­θε χώρος και είναι γΓ αυτό το λόγο χα­ρακτηριστική και μοναδική.

Δεν είναι λίγα τα ταξίδια που οργα­νώνονται σε μακρτνές περιοχές εξαιτίας της εξωτικής τους κουζίνας. Ποιος δεν περιπλανιέται ευχάριστα στις ξένες αγορές και δεν φέρνει το ένα ή το άλλο μπαχαρικό στο σηίπ του. για να το χρη- σ^οποιήσει με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία;

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα παραδοσιακά φαγητά στις θερμές χώ­ρες είναι ιδιαίτερα καυτερά και έντονα καρυκευμένα.

Το θερμό υποτροπικό και το υγρό και ζεστό τροπικό κλίμα επιβαρύνουν έντονα την υγεία των ανθρώπων και γι’ αυτό σ’ αυτές τις κλιματολογικές ζώνες χρησιμοποιούνται πλουσιοπάροχα στην κουζίνα απολυμαντικά, μυκητοκτόνα και αντισηπτικά μπαχαρικά (π. χ. σκόρδο, γα­ρύφαλλο, λεμονόφλουδα. κανέλα) ως ευχάριστη, πρακτική και φθηνή προφύ­λαξη για την υγεία.

Δείτε επίσης:

Συμβουλές καρύκευσης για την εκλεκτή κουζίνα

Όσο πιο ψιλά θρυμματιστεί ένα μπαχαρικό, τόσο εντονότερη είναι η καρυκευτική του δράση σία φαγη­τά. …

Συγκομιδή, αποθήκευση, συντήρηση μπαχαρικών

Συγκομιδή Γα μυρωδικά που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα συλλέγονται καθ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάποια …

Το μποστάνι των μυρωδικών

 Οι παλαιότεροι κήποι μυρωδικών στην κεντρική Ευρώπη είναι γνωστοί από τα μοναστήρια. Αργότερα προστέθηκαν τα …

Leave a Reply

%d bloggers like this: