Breaking News
Home / Σχεσεις / Πως να γίνω πιο ελκυστική / ος

Πως να γίνω πιο ελκυστική / ος

Κατά σειρά σημασίας, θ’ άπαριθμούσαμε έτσι τά συστατικά αύτά:

–  ηρεμία,

-σιγουριά,

-βλέμμα,

-προφορική επιβολή (μέ τό λόγο)

-στάοη (αίσθηση τοΰ μέτρου, λεπτότητα, καλλιέργεια)

-επιμονή

-μαχητικότητα

Τό καθένα άπ’ τά συστατικά αυτά μπορεί και πρέπει νά γίνει αντικείμενο καλλιέργειας, γιά νά βελτιωθεί καί νά σταθεροποιηθεί, καί βασικά γιά νά τό ύποτάξουμε στήν θέλησή μας σύμφωνα μ’ ένα σκΛπό. Ή συστηματική χρήση τους, πού γι’ αύτή θά μιλήσουμε στά επόμενα Κεφάλαια αύτοϋ τού βιβλίου, θά μάς δώσει πολύ γρήγορα ενθαρρυντικά άποτελέσματα.

3. – Βασικές έπιπτώσεις άπ’ αύτήν τήν έπίδραση

Ή καλλιέργεια κι ή συστηματική χρήση των παραγόντων έπιρροής (έξωτερικής) έπιτρέπουν:

-νά δημιουργήσουμε αύθόρμητα καλή έντύπωση, χωρίς νά τό επιδιώκουμε κατά κανένα τρόπο μέ ταπεινά μέσα σάν αύτά πού συνήθως χρησιμοποιούν οί κόλακες, καί χωρίς ν’ άποζητοΰμε συγκατάνευση επαίνους, ή συμπάθεια άπό κανένα. Ή άπλή καί ξεκάθαρη παρουσία μιας προσωπικότητας προικισμένης υέ προσωπική επιρροή, άρκεΐ γιά νά προδιαθέσει τούς άνθρώπους εύνοϊκά άπέναντί της.

-ν’ άποκτήσουμε τή συνήθεια μιας τακτικής πού νά πείθει, καί πού νά βασίζεται πάνω στούς νόμους της υποβολής, μέ σκοπό νά πετύχουμε άμέσως, ή σέ βραχυπρόθεση διάρκεια, τήν άποδο- χή άπ’ δλους των πεποιθήσεων τών συναισθημάτων, τών άποφά- σεων, τών διαθέσεων, κι όλων αύτών πού έπιδιώκουμε νά έμπνεύσουμε στούς άλλους. -ν’ άσκήσουμε ένα συγκεκριμένοάτομικόκύρος, ολότελα ξεχωριστό άπ αύτό πού σοΰ έξαοφαλίζει μιά στολή, ένας τίτλος, εν’ άξίωμα, ή μιά άνώτερη καί σημαντική κοινωνική θέση. -νά παραμένουμε κάτω άπ’ όποιες περιστάσεις καί μπροστά στόν καθένα, άδιατάρακτοι άκόμη κι όταν ή εχθρότητα τών ανθρώπων ή ή αντιξοότητα τών περιστάσεων τείνουν ν’ αποδιορ­γανώσουν τήν άντίστασή μας.

– νά επιμένουμε στήν εκτέλεση τών αποφάσεων στις όποιες έχουμε καταλήξει υστερ’ άπό ώριμη σκέψη, παρόλα τά έμπόδια ή τις άντίθετες υποβολές πού μπορεί νά προκύψουν.

Όλ αύτά είναι κιόλας πολύ άξιόλογα.

Πλήθος μέθοδοι, πλήθος σεμινάρια έχουν δημιουργηθεί μέ σκοπό τήν έπίτευξη αύτών τών άποτελεσμάτων.

Και ένώ θά φροντίσετε νά βρείτε τη μέθοδο πού σας ταιριάζει, δέν πρέπει νά χάνετε άπ’ τή σκέψη σας τό γεγονός ότι ή έξωτερική ή όρατή έπιρροή παραμένει κάτι ξέχωρο άπό τόν καθαυτό προσωπικό μαγνητισμό, άπό τή βαθιά ψυχική ζωή καίτή φλόγα και τήν άρμονία της.

Δείτε επίσης:

Μου έδειξαν το κόλπο για να πάρεις εύκολα επιδότηση

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Ροζ παντού

Το ροζ είναι η όψη που παίρνει το κόκκινο όταν βγάζει τα παπούτσια του και …

Τζάμπα ταινίες, βιβλία και μουσική όπου θες, όποτε θες

Το πραγματικό, τεράστιο πλεονέκτημα των υπηρεσίων Google είναι ότι δεν ρωτάνε “που το βρήκες αυτό …

Καλοκαιρινός έρωτας στη βροχή

Είναι εφτάμιση το πρωί περίπου, μπορεί να πέφτω και κάνα τέταρτο έξω.  Αλλά ο ήλιος …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: