Breaking News
Home / Περιβαλλον / Τι είναι τα ΤΥΠΕΤ, που είναι ακριβώς και προς τι ο ντόρος τόσα χρόνια;

Τι είναι τα ΤΥΠΕΤ, που είναι ακριβώς και προς τι ο ντόρος τόσα χρόνια;

Σαν Διονυσιώτης ομολογώ ότι υπάρχουν πολλά θέματα που ακούω συχνά αλλά άργησα να καταλάβω.   Κάτι πολιτικάντηδες τα περιγράφουν με πολλά λόγια, νόμους και αποφάσεις και μετά πλακώνονται μεταξύ τους.

Αυτό (το Νο2 στον χάρτη) είναι το αιωνόβιο δάσος.   Δασοτεμάχιο, εκτάσης αρχικά 414 στρεμμάτων περίπου, το 1928, με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας,  μπήκε στο Σχέδιο Πόλεως.  Όμως ξέφυγε από την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης του 1928 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρεί την αρχική της δασική μορφή, αν και βρίσκεται εντός εγκεκρι­μένου Σχεδίου Πόλεως.   Είναι δηλαδή κανονικό δάσος και όποιος πάει να το ακουμπήσει (έχουν προσπαθήσει πολλοί!) θα πρέπει να μας βρει αντίθετους και ετοιμοπόλεμους!

Το άλλο (Νο 4 στον χάρτη) είναι ιδιοκτησία του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ Υ.Π.Ε.Τ.), περίπου 120 στρεμμάτων. Το 1968, τροποποιήθηκε το αρ­χικό ρυμοτομικό σχέδιο πόλης του οικισμού τότε Διονύσου και μπήκε στο οικοδομικό τετραγώνο,  ως χώρος κατασκηνώ­σεων.  Και μόνο.   Ήταν 15 ξεχωριστά οικοδομικά τετράγωνα τα οποία το Τα­μείο περιέφραξε και έτσι καταργήθηκαν κοινόχρηστοι χώροι του Σχεδίου Πόλεως του τότε Οικισμού Διονύσου.    Αλλά δεν μας έδωσαν για  κοινή χρήση, όπως έπρεπε άλλη –  ίσης επι­φάνειας – χώρους!   Είναι σαν να αγοράσω εγώ εξήντα οικόπεδα δίπλα δίπλα και να καταργήσω τους δρόμους μεταξύ τους και ότι άλλο έχει προβλεφθεί (πάρκα, κλπ).   “Χρωστάω” στον Δήμο εκείνο τον χώρο.

Η Κοινότητα Διονύσου, το 1988 προσέφυγε στη Δικαιοσύ­νη και ζήτησε την απόδοση περίπου 43 στρεμμάτων. Τελικά, εκδόθηκε η 69/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου και δικαιώθηκε αμετάκλητα η Κοινότητα Διονύσου.   Και από τότε γίνεται ένας πόλεμος για το πως και πότε θα μας τα δώσουν.   Πιο πρόσφατο κρούσμα (για να καταλάβετε τι θα πει ξύλινη γλώσσα!) η απάντηση του από την Περιφέρεια στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλο­ντος η οποία ουσιαστικά λέει “αφήστε εξυπνάκηδες πολιτικοί τα τερτίπια, δεν μπορείτε να τα πουλήσετε ούτε να τα χτίσετε”!

 

«1. Η Διοίκηση, θα πρέπει να συμμορφωθεί με την υπα­ριθμ. 69/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία επικυρώ­νει την υπ’ αριθμ. 8421/03 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, σύμ­φωνα με την οποία επιδικάστηκαν αμετακλήτως στην ιδιο­κτησία του Δήμου οι κοινόχρηστοι χώροι που καταργήθηκαν με τη δημοσίευση του από 11.1.68 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 37/Δ/68) για τη δη­μιουργία ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου με χρήση κατασκήνω­σης.

2. Η επιφάνεια των καταργημένων κοινόχρηστων χώρων, βάσει της 2.2005 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού που κυρώθηκε με την 1667/5.5.06 Απόφαση Νομάρχη, ανέρχεται σε 43 στρέμ­ματα.

3.        Σύμφωνα με το ΑΤΕ 6068/138/30.4.2010 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ, η αντικατά­σταση των εν λόγω καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων σε άλλη θέση με νέους κοινόχρηστους χώρους, αντί να ακολουθηθεί η διαδικασία αποζημίωσης του δικαιούχου Δήμου για τα 43 στρέμματα, θα πρέπει να γίνει με τροποποίηση του σχεδί­ου πόλης και με τη νόμιμη διαδικασία (άρθρο 154 του Κώ­δικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας).

4.  Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την αρμονική ένταξη των κοι­νοχρήστων χώρων στον πολεοδομικό σχεδιασμό, όσο και τη διατήρηση της κατασκήνωσης ως ενιαίου συνόλου που θα δύναται να λειτουργεί αυτόνομα και απρόσκοπτα.

5.  Επιπλέον, επισημαίνουμε, ότι με την τροποποίηση του εγκε­κριμένου σχεδίου του 1968, ο χώρος τ ης ΤΥΙΙΕΤ καθορίστηκε μεν ο)ς χώρος ηδικού προορισμού (κατασκήνωση), χρήση η οποία οι> νάδει με τον χαρακτήρα της περιοχής (δασοσκεπής έκταση) χωρίς όμως με την ίδια ή άλλη διοικητική πράξη, να καθοριστούν ειδικοί όροι δόμησης σε αυτόν. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει η πρόταση τροποποίησης του σχεδίου να συνοδεύεται από πρόταση καθορισμού ειδικών όρων δόμησης στον υπόψη χώρο της κατασκήνωσης οι οποίοι θα πρέπει να συνάδουν με τη χρήση αυτή και τον ιδιαίτερο και περιβαλλοντικά προ- στατευταίο χαρακτήρα της έκτασης.

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου η Διοίκηση να συμ­μορφωθεί στη δικαστική απόφαση που υπαγορεύει την α­νασύσταση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν επιδικα­στεί υπέρ του Δήμου, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε φά­κελο πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομι­κού σχεδίου και καθορισμό ειδικών όρων δόμησης του χώ­ρου, καθώς και δικαιολογητικά στοιχεία τήρησης της νόμιμης διαδικασίας «κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ» προκειμένου η Υπηρεσία μας να προωθήσει σχετική εισήγησή της στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την έγκρισή της με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Δια­τάγματος».

 

Δείτε επίσης:

Πως να πάρεις επιδότηση σαν Τζεντάϊ

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Το Φιλί

Του έκοψε την ανάσα με το φιλί της.  Ήταν σαν όλο το Σύμπαν να είχε …

Η μαγεία της μουσικής

Η Μουσική περιγράφει συναισθήματα που ο ανθρώπινος Λόγος δεν είναι πάντοτε ικανός να αποδώσει.   Σε …

Νικήσαμε Τούρκους και Ιταλούς αλλά χάσαμε από το Netflix;

Δεν είναι μυστικό ότι αντιπαθώ το Netflix.   Με ενοχλεί η μετριότητα των περισσότερων παραγωγών του.  …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: