Breaking News
Home / Kids / Τι μαθαίνουμε και πως;

Τι μαθαίνουμε και πως;

Όταν κανείς βαριέται τό μόνο πού μαθαίνει είναι να βαριέται. Κι αύτό συμβαίνει, είτε πρόκειται γιά γεωγραφία, γιά ιστορία ή γιά μαθηματικά.

“Οταν κανείς έχει ενα μόνο δικαίωμα, τό δικαίωμα του νά ύπακούει, μαθαίνει αναπόφευκτα νά μή γυρεύει ποτέ νά μάθει γιατί κάνει αύτό πού κάνει. Μαθαίνει νά μήν αναρω­τιέται πιά γιά τίποτα, νά μή σκέφτεται.

“Οταν κανείς είναι άναγκασμένος νά μάθει, έκεϊνο πού μαθαίνει είναι ότι είναι πολύ κοπιαστικό νά μάθει κανείς κάτι και δέ διευκολύνει καθόλου τά πράγματα ή διαβεβαίωση τοϋ καθηγητή ότι αργότερα, στή ζωή, θά πρέπει δπωσδήποτε νά τό ξέρει.

“Οταν σ’ αντιμετωπίζουν σάν ανήλικο και δέν έχεις τό δι­καίωμα νά διαλέξεις ή ν’ αποφασίσεις μόνος σου μαθαίνεις νά είσαι και 52526c9ca4a7a727e15cf6293d7d7c1eπαραμένεις άνήλικος και ανίκανος. Κι αύτό εί­σαι, ακόμα κι δταν παίρνεις σέ μιά έκθεση 18 ή 20, βαθμούς πού ύποτίθεται ότι δίδονται στις τέλειες και πολύ πρωτότυπες έργασίες. “Αν αντιμετωπίζεις τά πράγματα μέ τόν ίδιο τρό­πο, μαθαίνεις μόνο ενα τρόπο μέ τόν όποιο μπορείς νά τά άντιμετωπίζεις κι έπειτα, δέ θα ‘ναι εύκολο νά τά βγάζεις πέρα σ’ όλες τις νέες καταστάσεις πού θά συναντήσεις άνα- πόφευκτα.

Γιά νά καταλάβεις αύτό πού μαθαίνεις και νά σοΰ χρησι­μεύσει σέ κάτι πρέπει πρώτα άπ’ όλα: —νά τό ‘χεις κέφι —νά βρίσκεις τό θέμα ένδιαφέρον

– -νά καταλαβαίνεις γιατί τό μαθαίνεις —νά συμμετέχεις

-—νά μπορείς νά δουλεύεις τό θέμα μόνος σου

νά μπορείς νά δουλεύεις το θέμα μέ τούς φίλους σου.

“Αν νομίζετε ότι κάποιος άπ’ τούς καθηγητές σας δέν £χει μεγάλη κλίση στην έκπαίδευση, πρέπει νά τον βοηθή­σετε νά βελτιώσει τόν τρόπο διδασκαλίας του καΐ νά γίνει καλλίτερος παιδαγωγός.

06af25e32475b786539d9dd7f94e4c10Μόνο έσεΐς είσαστε σέ θέση νά ξέρετε άν βαρυόσαστε κι άν εχετε το δικαίοιμα νά μιλήσετε. “Αν αύτο μπορεί νά γίνει, μιλήστε μέ τον καθηγητή σας. Ζητήστε του, άν είναι δυνατό, νά κάνει λιγότερο βαρετό και πιό ζωντανό το μάθημα.

(“Αν ο καθηγητής αρνηθεί νά σας άκούσει συνεννοηθείτε μέ τούς συμμαθητές σας καΐ φτιάξτε Ενα ύπόμνημα μέ όσο γίνεται πιο πολλές ύπογραφές όπου νά έξηγεΐτε τί δέν πάει καλά καί νά απαιτείτε τήν άντικατάστασή του. Στείλτε τό ύπόμνημα στό Υπουργείο Παιδείας καί στις έφημερίδες. “Αν καϊ μ’ αύτο δέν πετύχετε τίποτα, τότε, θά πρέπει νά διαλλέ- ςετε πιό άποφασιστικά μέσα γιά νά επιβάλετε το δίκιο σας. Και τόσο πιό αποτελεσματικά θάναι τά μέσα αύτά όσο πιό πολύ τά συζητήσετε μεταξύ σας κι όσο πιό πολλά παιδιά πάρουν μέρος σ’ αύτή τή διαδικασία]. Μήν ξεχνάτε ποτέ -ότι είναι δικαίωμά σας νά δεχόσαστε μιά έκπαίδευση ένδια- φέρουσα καί αποτελεσματική. Κι είσαστε οί πρώτοι πού βλέ­πετε άν ή έκπαίδευση πού δεχόσαστε είναι κακή: είτε πλήτ­τετε καί χασμουριόσαστε είτε κάνετε καζούρα.

Bo Dan Andersen, Soren Hansen,

Jesper Jensen

TO ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μετάφραση και Προσαρμογή ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΙΚΑ

Δείτε επίσης:

Πως να πάρεις επιδότηση σαν Τζεντάϊ

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Τζιν στην αλμύρα (ΑΞΟΥΜ2)

“Θες να σου πω για παιδιά, εξοχικό, διακοπές και τέτοια;” Για να λήξει μια σχέση, …

Βι αρ γιου του – (ΑΞΟΥΜ1)

Αξιοπερίεργος έρωτας ήταν. Υπερβολικά άγριος για να ζήσει και πολύ σπάνιος για να χαθεί.  Είναι …

Ο αρχαίος καταρράκτης Διονύσου-Ραπεντώσας που κατέστρεψαν τα λατομεία

Πριν γίνει της μόδας ο Καταρράκτης της Ραπεντώσας (έτσι τον έχουμε βάλει στο Google Maps …

%d bloggers like this: