Το πιο χρήσιμο στο Facebook Messenger

Είναι η επιλογή “μην με ειδοποιείς για αυτήν την συζήτηση”