ΕΣΠΑ: 33 Έργα Εντάσσονται σε Πρόγραμμα για Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Βιομηχανικά Πάρκα

www.energia.gr post on January 2nd, 2014
Posted in Energy news
Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που αποτελεί εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ - ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, στις 24/12/2013 ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υπέγραψε την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης 33 έργων στο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα», του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων
Comments are closed

Comments are closed.