Παθολογικη κλινικη "Μητερα"
Header

ΚΟΛΙΤΙΔΑ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

♦    Επίμονη η υποτροπιάζουσα διάρ­ροια με αίμα η πύον στα κόπρανα.

♦    Κοιλιακός πόνος.

♦    Κενώσεις η διάρροια τη νύχτα.

♦    Πυρετός, κόπωση, αδυναμία, απώ­λεια βάρους, πόνοι αρθρώσεων.

ΚΑΛΕΣΤΕ TON ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ:

♦    Αν έχετε βαριά, επίμονη διάρροια. Υπάρχει ο κίνδυνος αφυδάτωσης.

♦    Αν έχετε αιμορραγία από τον πρω­κτό, με πήγματα αίματος στα κόπρα­να. H κολίτιδά σας έχει προχωρήσει σε σοβαρότερο στάδιο.

♦    Αν έχετε συνεχή πόνο και υψηλό πυ­ρετό. Μπορεί να πρόκειται για τοξικό μεγάκολο, μια έντονη διαστολή και φλεγμονή του παχέος εντέρου. Ζητή­στε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Ο

γενικός όρος κολίτιδα αφορά φλεγμονώδεις παθήσεις του παχέος εντέρου, μεταξύ των οποίων νόσο του Crohn και χρόνια ελκώδη πρω- κτίτιδα. H ισχαιμική κολίτιδα προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένους. Από τις σοβαρότερες μορφές κολίτι­δας είναι η ελκώδης κολίτιδα, μια χρόνια πάθηση που απαιτεί διαρκή ιατρική παρακολούθηση.

Στην ελκώδη κολίτιδα αναπτύσσονται στο παχύ έντερο μικρά έλκη ή άλλες φλεγμονές, με περιοδικές εξάρσεις και επεισόδια αιματηρών κενώσεων ή διάρροιας, που μπορεί να είναι επώδυνα. Είναι συ­χνότερη σε νεαρούς ενήλικους, προσβάλλει όμως κάθε ηλικία. Μπορεί να σχετίζεται και με διάφορες άλλες διαταραχές – από παθήσεις των ματιών ώς αρθρίτιδα στα χέρια ή τα πόδια. Συχνά οι κρίσεις ελκώδους κολίτιδας υποτροπιάζουν, ενώ ο κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου αυξάνει γρήγορα 8­10 χρόνια μετά την έναρξη. Πάντως, με κανονική ια­τρική αντιμετώπιση, σπάνια η νόσος είναι μοιραία, και οι περισσότεροι ασθενείς ζουν σχετικά φυσιολο­γική ζωή. Υπάρχουν διάφορα στάδια βαρύτητας:

♦    Σε ελαφρές περιπτώσεις έχει κανείς καθημερινά το πολύ τέσσερις κενώσεις, που ίσως είναι αιμα­τηρές ή ανακουφίζουν τον πονόκοιλο.

♦    Σε μια μέτρια περίπτωση, θα έχετε πονόκοιλο και τέσσερις ώς οκτώ αιματηρές κενώσεις την ημέρα, μαζί με χαμηλό πυρετό και απώλεια βά­ρους.

ΑΙΤΙΑ

Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για τα αίτια της κολίτιδας, καμιά όμως δεν έχει αποδειχτεί οριστι­κά. Συμπτώματα σαν της κολίτιδας μπορεί να προκύψουν και σε λοιμώξεις από βακτηρίδια ή πα­ράσιτα, όπως η δηλητηρίαση από σαλμονέλα. Κά­ποιοι άνθρωποι εμφανίζουν παροδικά συμπτώμα­τα τύπου κολίτιδας μετά τη λήψη κάποιων αντι­βιοτικών, όπως αμοξυκιλλίνη, αμπικιλλίνη, κε- φαλοσπορίνες, χλωραμφενικόλη, κλινδαμυκίνη, λινκομυκίνη, πενικιλίνη, τετρακυκλίνη ή τριμεθο- πρίμη. Όταν διακοπούν τα φάρμακα, συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν.

 

♦    Σε βαριά ελκώδη κολίτιδα, θα έχετε έξι ή περισ­σότερες αιματηρές ή διαρροϊκές κενώσεις στη διάρκεια της μέρας και της νύχτας, με πυρετό 37,8°C ή υψηλότερο, καθώς και συμπτώματα αναιμίας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ KAI ΕΛΕΓΧΟΣ

O έλεγχος για ελκώδη κολίτιδα γίνεται με σιγμοει- δοσκόπηση, κατά την οποία εξετάζεται το εσωτερι­κό του παχέος εντέρου με έναν εύκαμπτο σωλήνα που εισέρχεται από τον πρωκτό. Συχνά η διάγνωση γίνεται με βιοψία – λήψη μικρού δείγματος από το τοίχωμα του εντέρου, για έλεγχο στο μικροσκόπιο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

H ελκώδης κολίτιδα ανήκει στις σοβαρότερες συ­στηματικές παθήσεις. Αν μείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές σε άλλα συστή­ματα του σώματος, ακόμη και θάνατο. H έγκαιρη διάγνωση και σωστή θεραπεία έχει μεγάλη σημα­σία. Στα βρέφη και τα παιδιά, η διάρροια είναι πάντοτε σοβαρό πρόβλημα, που πρέπει να δια­κρίνεται και να αντιμετωπίζεται το συντομότερο.

Οι γιατροί εστιάζονται αρχικά στον έλεγχο της φλεγμονής και το σταμάτημα της διάρροιας, και τελικά στη βελτίωση της διατροφής. Αν έχετε έντονη διάρροια και αιμορραγία, πιθανότατα θα χρειαστείτε άμεση εισαγωγή σε νοσοκομείο, ενδο­φλέβια διατροφή και θεραπεία με κατάλληλα φάρμακα – συνήθως ενδοφλέβια μεθυλπρεδνιζο- λονη ή υδροκορτιζονη. H αζαθιοπρίνη, ένα ανο- σοκατασταλτικό, μπορεί να δοθεί σε όσους δεν ανέχονται τα στεροειδή. Αν η πάθηση σταθερο­ποιηθεί, αλλά η διάρροια εξακολουθεί, ίσως χρει­αστείτε κάποιο αντιδιαρροϊκο, όπως ένα μείγμα λοπεραμίδης και κωδεΐνης. Επειδή η διάρροια αφυδατώνει το σώμα, πρέπει να αντικαθιστάτε τα υγρά που χάνετε. Σε βαριές περιπτώσεις μπο­ρεί να χρειαστεί χειρουργική αφαίρεση του παχέ- ος εντέρου. Όταν τα άμεσα συμπτώματα της κο­λίτιδας είναι υπό έλεγχο, ο γιατρός θα συστήσει δίαιτα χωρίς λακτόζη και πλούσια σε ίνες, και θα σας παροτρύνει να ασκήστε τακτικά και να κόψε­τε το κάπνισμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>