Breaking News
Home / Θεωρια / To σπουδαίο στοιχειο της θρεψης

To σπουδαίο στοιχειο της θρεψης

Ό Ιπποκράτης είχε πει ότι τό σώμα συντηρείται και τρέφεται με τρία είδη θρεπτικών συστατικών, τήν στερεά τροφή, τά ύγρά και τό πνεύμα, όπου τό τε­λευταίο είναι κατά πολύ σπουδαιότερο. “Ενα παρά­δειγμα στήν εποχή μας είναι ό Sir Francis Chiche­ster πού λέγεται ότι είχε καρκίνο, όμως τό πνεύμα του τόν στήριξε σέ ένα μεγάλο καί μοναχικό ταξίδι γύρω άπό τόν κόσμο μέ ιστιοφόρο. “Αν αύτό δέν είναι Ζωτική Δύναμη δέν ξέρω πώς άλλιώς νά τό χα­ρακτηρίσω.

Ό Δημόκριτος (430 π.Χ.) πίστευε ότι οί διάφορες λειτουργίες της ψυχής έντοπίζονται σέ συγκεκριμέ­να όργανα τοϋ σώματος – ή σκέψη στόν έγκέφαλο, ό θυμός στήν καρδιά, ή έπιθυμία στό σηκώτι καί τό γέλιο στή σπλήνα. Οί ύλιστές έπιστήμονες θεωρούν άχρηστες όλες αύτές τις άρχαΐες πεποιθήσεις. Άπό τότε πού ό Leewerihoek άπό τό Delfet άνακά- λυψε τό μικροσκόπιο καί τά μικρόβια έγιναν ορατά, οί έπιστήμονες πείσθηκαν ότι τώρα πατούσαν σέ στέ­ρεο έδαφος καί ότι οί άσθένειες μπορούσαν νά έξα- λεκρθοϋν σκοτώνοντας τούς εισβολείς (τά μικρόβια).

Πριν άπό πολλά χρόνια μέ έπισκέφθηκε μιά εξαι­ρετική ήλικιωμένη κυρία, πού είχε στήν ύπηρεσία της μιά κοπέλα άπό τήν έπαρχία. Τό κορίτσι αύτό ήταν είκοσι έξι έτών, μελαχροινό καί δυνατό. “Ηταν μεγάλη βοήθεια γιά τήν κυρία της, ώσπου μιά μέρα άρρώστησε ξαφνικά. Μοϋ ζήτησε νά τήν δώ, άλλά δέν μπόρεσα νά βρώ τίποτα. Της έδωσα Nat rum muriaticum γιατί φαινόταν νά ύπέφερε άπό κατά­θλιψη. Μετά δύο βδομάδες δέν είχε καλυτερέψει καθόλου κι έτσι τήν έστειλα στό νοσοκομείο της Γλασκώβης, σέ έναν άπό τούς λαμπρότερους για­τρούς μας, όπου της έκαναν όλες τις ιατρικές έξετά- σεις. Τά πάντα ήταν φυσιολογικά, και όμως μιά μέρα έστρεψε τό πρόσωπο της πρός τόν τοίχο και πέθα­νε.

‘ Η όλη ύπόθεση ήταν ένα μυστήριο, ώσπου ή κυρία της -μετά τό θάνατο της κοπέλας- βρήκε στά πράγ- ματά της ένα γράμμα άπό κάποιον άστυνομικό, πού έλεγε ότι δέν μπορούσε πιά νά βγαίνει μαζί της, για­τί είχε παντρευτεί. “Ηταν ή μόνη γνήσια περίπτωση πού είχα συναντήσει, όπου κάποιος άνθρωπος πέθα­νε άπό λύπη – ή θέλησή της νά ζήσει τήν είχε έγκα- ταλείψει.

“Αν μού είχε έξομολογηθει τό πρόβλημά της θά της είχα δώσει Ignatia πού φημίζεται γιά τις θετικές του έπιδράσεις σέ περιπτώσεις μακρόχρονης θλί­ψης. Δυστυχώς όμως δέν ήταν καθόλου συνεργάσι­μη και δέν μου άνέφερε τίποτε πού θά μοϋ έπέτρε- πε νά κάνω τή σωστή διάγνωση.

Δείτε επίσης:

Μου έδειξαν το κόλπο για να πάρεις εύκολα επιδότηση

Το γραφείο ήταν ήσυχο.  Ύποπτα ήσυχο.  Τσέκαρα στο κινητό για απεργίες.  Τίποτα.  Μόνο δυο άτομα …

Αστυνομική ιστορία Νο9: το ξυράφι

Οι δυο αστυνόμοι κοιτάχτηκαν λίγο.  Ο ένας τελείωνε την βάρδια του, ο άλλος τώρα άλλαζε …

Τι έπαθα τη μέρα που πούλησα ναρκωτικά στα Εξάρχεια

Δεν το είχα ξανακάνει.  Αλλά χρειάζομαι τα λεφτά.   Ένας φίλος μου δάνεισε ένα σακουλάκι …

Αστυνομική ιστορία Νο10 – το ηλεκτρονικό τσιγάρο

“Σβήσε το τσιγάρο και έλα στο γραφείο μου!” Ο διοικητής είναι έξαλλος.  Δεν ξέρω γιατί. …

Γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ;

Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για μια θέση στην εταιρεία μας.  Με λένε Κύριο …

Αστυνομική ιστορία Νο6: ο καθρέφτης

Είχαν ήδη πάρει το πτώμα όταν έφτασα στον τόπο του εγκλήματος.   Οι συνάδελφοι εξέταζαν …

Αστυνομική ιστορία Νο12: ροδοcop

Έσπρωχνα το λάστιχο με ένα ξύλο στον δρόμο.  Έχω δει να το κάνουν τα Αφρικανάκια …

Αστυνομική ιστορία Νο5 : περί σεξ

Μπορεί να μην είμαι ο καλύτερος αστυνόμος στον κόσμο αλλά δεν μου άξιζε αυτή η …

Αστυνομική ιστορία Νο3 : Λότο

“Δεν το πιστεύω!  Κέρδισα!” Χοροπηδούσα σαν μανιακός στον δρόμο.  Έριξα και έναν κάδο.  Στα τέτοια …

Αστυνομική ιστορία Νο4: υπόθεση 2 σε 1

“Καλά, μου το λες τώρα ότι έχω να πληρώσω κλήση;” Η γυναίκα ήταν έξαλλη.  Συνέχισε …

Αστυνομική ιστορία Νο 8 – στα κόκκινα

Είχα αργήσει και το φανάρι πορτοκαλί.  Εξέταζα το παιδί στην “Κάθοδο των Μυρίων” και έπρεπε …

Αστυνομική ιστορία Νο11: Μπόμπ Σφουγγαράκης στον ήλιο

Ήταν ηλιόλουστη μέρα και ο κόσμος πολύς στο Σύνταγμα.  Ένα παιδάκι δίπλα μου φώναζε σπαραχτικά …

Αστυνομική ιστορία Νο2: εναλλακτικοί αστυνόμοι

Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω στην Αθήνα αστυνομικούς με roller blade όπως έχουν στην …

Αστυνομική ιστορία: η ομάδα Δέλτα και ο Πακιστανός

Το αυτοκίνητο είχε χαλάσει στην μέση της Κηφισίας και οι δυο μοτοσυκλέτες πλησίαζαν γρήγορα.   …

Ένα ζωντανό, διαδραστικό βιβλίο. (Και επιτέλους!)

Διάβαζα ξανά το “περι συγγραφής” του Stephen King (εδώ ένα απόσπασμα) και σκεφτόμουν πόσο βαριέμαι …

Έρωτας στα χρόνια της ψωλέρας

Αν κρίνω από τις φωτογραφίες που ανεβάζουν οι φίλοι μου, πρέπει να ξοδεύουν περίπου μισό …

2018 ευχές και ατάκες για την Πρωτοχρονιά

Οι αισιόδοξοι περιμένουμε τα μεσάνυχτα να καλοδεχτούμε το νέο έτος.  Οι απαισιόδοξοι περιμένουν για να …

%d bloggers like this: