“Αλλος θέλει τον παπά, άλλος τήν παπαδιά κι άλλος τήν παπαδοπούλα.

Go to top
%d bloggers like this: