Αλλού με τρίβεις, δέσποτα, κι άλλου έ’χω ‘γώ τον πόνο.

Go to top
%d bloggers like this: