“Αν κάθε Έλληνας ήταν Σωκράτης, κάθε σύναξη θα ήταν όχλος.”

Go to top
%d bloggers like this: