Γίνηκαν τά σκατά, νά μπαταλιάρουν οί κώλοι.

Go to top