Γίνηκαν τά σκατά, νά μπαταλιάρουν οί κώλοι.

Go to top
%d bloggers like this: