Είναι πορτοκαλί, είναι γρήγορο και δεν είναι ηλεκτρικό.

Go to top
%d bloggers like this: