Εισπνοή Ξένων Σωμάτων: το παιδί μου πνίγεται από ξηρό καρπό!

Μικρά, μαλακά αντικείμενα μπορούν να δισφυγουν από τους προστατευτικούς μηχανισμούς του λαιμού και να γλιστρισουν μεσα στην τραχεία. Οι ξηροί καρποί, που φουσκώνουν όταν έρθουν σε επαφή με τα υγρά του σώματος, αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για τα μικρά παιδιά, καθώς μπορεί να μπουν μέσα στον πνεύμονα, αν εισροφηθούν και να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη.

διαγνωση

Μπορεί να υπάρχει:

  • Κάποια ένδειξη ή ήχος πνιγμού που διαρκεί ελάχιστα.
  • Ξηρός βήχας που διαρκεί.

Αγωγη

1

 Φροντίστε για την απόφραξη της τραχείας αν είναι αναγκαίο.

2

 Οδηγήστε η στείλτε τον πασχοντα στο νοσοκομείο.

 

0 ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ:

• Να ζητήσετε εσπευσμένα ιατρική βοήθεια.

Τοποθετήστε το παίδι που πνίγεται πανω στα γονατά σαςκαι στηρίξτε to με το ένα χέρι.
Κρατήστε το κεφάλι του χαμηλότερα απο τo στήθος του.
Δώστε δυνατά κτυπήματα με την παλαμη σας αναμεσα στις ωμοπλάτες.