Η γριά βελανιδιά

Εδώ δεν είναι κατασκηνώσεις Χαλκιδικής ούτε Αττικής.   Εδώ έχει δέντρα τεράστια, υγιέστατα και χαρούμενα σαν αυτή την βελανιδιά που θαύμαζα σήμερα.