«Η θανατηφόρα σιωπή»

Πριν από μερικά χρόνια η Γαλλίδα Marcelle Auclair περίγραψε στο βιβλίο της «Η θανατηφόρα σιωπή» τις θλιβερές συνέπειες της ανεπαρκούς διαφώτισης σχετικά με τον οικογε­νειακό προγραμματισμό. Η Marcelle Auclair δημοσίευσε σε ένα γαλλικό γυναικείο περιοδικό την ερώτηση, σε ποιο βαθμό υποφέρουν οι γυναίκες από ανεπιθύμητα παιδιά και εκτρώ­σεις. Νόμιζε πως δε θα πάρει καμιά ή μόνο λίγες απαντήσεις. Ελαβε όμως ένα σωρό γράμματα, που δημοσιεύ­τηκαν στο παραπάνω βιβλίο. Ο ανα­γνώστης εντυπωσιάζεται βαθιά απ’ τις άσχημες εμπειρίες, που αποκτούν οι γυναίκες με τη «μητρότητα», μέσα και έξω απ’ το γάμο. Υπάρχουν περι­πτώσεις όπου έγκυες γυναίκες εγκα­ταλείπονται απ’ τους άντρες: ο για­τρός δεσμεύεται σ’ εμάς απ’ τη λεγόμενη ιατρική και ψυχιατρική ένδειξη και μπορεί να κάνει σε μια έγκυο γυναίκα τότε μόνο επέμβαση. όταν υπάρχει γνωμάτευση για τον κίνδυνο της ζωής της εγκύου (την οποία κάνει συνήθως ο ψυχίατρος). Επειδή αυτές οι γνωματεύσεις είναι ακριβές και απο πάνω απαιτούν και καλές γνωριμίες, η έλλειψη μιας κοι­νωνικής ένδειζης (σύμφωνα με την οποία η επέμβαση θα ήταν επιτρε­πτή από κοινωνικούς λόγους, όπως γίνεται εν μέρει στη Σουηδία) έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τους φτωχούς ανθρώπους. Οι εύπορες γυναίκες έχουν πιο εύκολα τη δυνα­τότητα με τη βοήθεια των οικογε­νειακών τους γιατρών να απαλλάσ­σονται από μια ανεπιθύμητη εγκυμο­σύνη.

Διαφορετικά συμβαίνει με τις πολ­λές φτωχές γυναίκες, επίσης και τις παντρεμένες, που έχουν ήδη μερικά παιδιά και με μια νέα εγκυμοσύνη εξαντλούνται σωματικά και οικονομι­κά. Συχνά είναι οι σύζυγοι τόσο απρόσεχτοι, ώστε επιβαρύνουν τη γυναίκα με μια νέα ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σαν αυτή «να μη τους αφορά αυτούς καθόλου». Απελπι­σμένες γυναίκες αναζητούν τους γιατρούς, αποπέμπτονται απ’ αυτούς και καταφεύγουν μετά σε κομπο- γιαννίτες, οι οποίοι με ανάλογες αμοιβές και χωρίς ιατρικές γνώσεις αποτολμούν αυτή την επέμβαση, που ανάλογα με τις περιπτώσεις μπορεί να κοστίσει τη ζωή της γυναί­κας. πολλές γυναίκες έχουν κατα­στρέψει την υγεία τους και έχουν φορ­τωθεί βλάβες για όλη τους τη ζωή.

Η μητρότητα δεν πρέπει να ξαφ­νιάζει τη γυναίκα σα δυστύχημα, αλλά πρέπει να είναι προγραμματι­σμένη, εκούσια και επιθυμητή. Γι’ αυτό σήμερα είναι απαραίτητος περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο οικογενειακός προγραμματισμός, ο οποίος διδάσκει στις γυναίκες τις εξαιρετικές δυνατότητες της πρόλη­ψης της σύλληψης και τις διαφωτίζει να φέρνουν στον κόσμο.

 

JOSEF RATTNER – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ – Η σύγχρονη γυναίκα ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα -Η μετάφραση έγινε από το γερμανικό πρωτότυπο: «Psychologie der Frau» Εκδόσεις Η. Μανιατέας – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιώργου Βαμβαλή