Η μύτη του πέφτει στά σκατά καί δέν σκύβει νά τήν πιάσει.

Go to top
%d bloggers like this: