Η μύτη του πέφτει στά σκατά καί δέν σκύβει νά τήν πιάσει.

Go to top