Καλόγερος βαρβάτος κοιτάει σά μαύρος γάτος.

Go to top