Καλύτερα να είσαι η κάβλα ενός γέρου παρά η σκλάβα ενός νέου.

Go to top
%d bloggers like this: