Μαλάμω

Σαν πας Μαλάμω μ για νερό,

εγώ στη βρύση καρτερώ

να σου τσακίσω το σταμνί,

να πας στη μάνα αδειανή.

Κι αν σε ρωτήσει η μάνα σου,

Μαλάμω που ναι η στάμνα σου;

– Μάνα μου παραπάτησα και το σταμνί το τσάκισα

– Δεν είναι παραπάτημα, μον είναι ανδρός αγκάλιασμα.