Παιδιά: 2 χρόνια τους μαθαίνεις να μιλάνε και να περπατάνε και άλλα είκοσι χρόνια τους λες να μην μιλάνε και να κάτσουν κάτω

Go to top
%d bloggers like this: