Παιδικές κατασκηνώσεις για μικρούς φωτογράφους

Μου έδωσε ο μπαμπάς την φωτογραφική του.  Πήρα μια φωτογραφία το φύλλο του πλάτανου και μια τον αδελφό μου.  Μου αρέσει να παίρνω φωτογραφίες.