Πόσο ακριβό είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο; Σε σχέση με ένα Mini e scooter;

Go to top