Πόσο γρήγορα θα πηγαίνει το Χ κιτ μετατροπής με την Ψ μπαταρία στο Ω ποδήλατο;

Go to top
%d bloggers like this: