Σκέψου αν αξίζει να θυμώσεις

  • Απόφευγε ανθρώπους και καταστάσεις που σε κάνουν έξαλλο. Είναι πολύ πιθανό να σ’ εκνευρίσουν χωρίς λόγο.
  • Αν πρέπει οπωσδήποτε να τα βάλεις με κάποιον όταν εί­σαι θυμωμένος, με τίποτα να μην ξεσπάσεις στον εαυτό σου. Αναγνώρισε τα ελαττώματα, τις αδυναμίες και τα λά­θη σου, αλλά μην καταλήγεις ότι είναι ανεπίδεκτος βελ­τιώσεων. Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει καλύτερος, πό­σο μάλλον εσύ.
  • Μην ξεσπάς σε ανθρώπους που απλώς βρίσκονται δίπλα σου ή αναγκαστικά σε ανέχονται.
  • Το πιο ακατάλληλο άτομο για να εκφράσεις θυμό και δυ­σαρέσκεια είναι το αφεντικό σου. Όταν συνθηκολογείς, χάνεις. Όταν δίνεις την εντύπωση πως συνθηκολογείς έ­χεις κάνει ένα βήμα προς τη νίκη.