Στραβιά ψωλή στον ουρανό μοιάζει ναναι λαμπάδα.

Go to top