Σχάρα μεταφοράς: οι ιδιαιτερότητες του ηλεκτρικού ποδήλατου

Η σχάρα μεταφοράς του ποδήλατου για πολλούς είναι τρόπος επίδειξης.   Για τους υπόλοιπους απλά ένα πρακτικό πρόβλημα.   Βάλ’τε τώρα ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι και πιο βαριά και πιο πολύπλοκα και ο γρίφος αυξάνει σε δυσκολία.

1. Πρέπει να ανεβάσεις κάπως το ποδήλατο εκεί πάνω.   Αν είναι τριάντα κιλά, δεν είναι ότι πιο εύκολο.   Στην εικόνα η λύση της Thule που είναι έξυπνη.

2. Πρέπει να βρεις την σωστή θέση για να μπει (χωρίς να πέσει στο πόδι σου όλο!) και να κάτσει και κάπως ζυγισμένα.

3. Να μην πάθουν ζημιά τα καλώδια ή άλλα εξαρτήματα ή φύγουν καθώς προχωράς.  (Γενικά καλή ιδέα να αφαιρούνται μπαταρίες και άλλα κινητά εξαρτήματα πριν ξεκινήσετε την διαδικασία.)

4. Και βέβαια να αντέξει το πρόσθετο βάρος η σχάρα για να κινηθείτε με ασφάλεια.   Ότι σχάρα και να είναι, όσο στιβαρή και να φαίνεται, το πρόσθετο βάρος των ηλεκτρικών ποδηλάτων μπορεί κάλλιστα να τις δημιουργήσει προβλήματα σε σημεία που δεν φαντάζεστε.

Πιστεύω ότι οι κατασκευαστές θα βγάλουν περισσότερα μοντέλα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα υπόψη και αντίστοιχα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.   Στο μεταξύ, απλά δείξτε μεγαλύτερη προσοχή με τις παλιές σχάρες και άλλα συστήματα.