Το νερό νεράκι

Στο σπίτι πάντα πίνουμε νερό από το φίλτρο.  Ή από το μπουκαλίσιο.

Εδώ στην κατασκήνωση πίνουμε από παντού!  Και από την βρύση είναι νόστιμο και ακόμα καλύτερα από τις πηγές που έχει παντού.

Έμαθα σήμερα πως να κάνω τα χέρια μου για να πίνω χωρίς ποτήρι.