Όχι δεν κλέβω ασύρματο δίκτυο από τον γείτονα. Αυτός έπρεπε να το κρατάει στο σπίτι του!

Go to top
%d bloggers like this: