Ό κλέφτης μέ τούς όρκους του κι ή πουτάνα μέ τά δάκρυα της.

Go to top
%d bloggers like this: