Παιδεια και συγγραμματα

Είναι εξαιρετικά ανόητο, υπερβολική απλοποίηση ενός σύνθετου θέματος και καμιά φορά παραπλανητικό όταν μειώνουμε ένα πολύπλοκο θέμα όπως η Παιδεία σε απλούς δείκτες.  Έτσι μας λένε άλλωστε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν την Δημόσια Παιδεία!  Βέβαια, εξαρτάται από τον δείκτη.   Για παράδειγμα πολλές φορές ακούμε ότι ξοδεύουμε πολύ λίγα στην Παιδεία σε σχέση με το ΑΕΠ.  Το συγκρίνουμε για παράδειγμα με τα έξοδα για την άμυνα της χώρας και τα υποβρύχια που γέρνουν και βγαίνει μια τέτοια αποθαρρυντική εικόνα:

Δεν βάζω καν στον χάρτη άλλες χώρες γιατί δεν θα φαινόμαστε εκεί στον πάτο του γραφήματος καθαρά, επικεντρώθηκα σε γειτονικές.  Αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλοι δείκτες που δίνουν τελείως διαφορετική εικόνα.  Για παράδειγμα ο αριθμός (όχι η ποιότητα, ο αριθμός) επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά χώρα:

Όσοι ξοδεύουν λιγότερα, δημοσιοποιούν περισσότερο;?!$;