Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός: έχουν διαφορές πια;

O αγροτουρισμός όπως προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), είχε ως αρχικό στόχο την ενί­σχυση του αγροτικού εισοδήματος και την προβολή της αγροτικής ζωής και των προϊόντων στους επισκέπτες. Γι’ αυτό οι ενισχύσεις για αγροτοτουριστικές επιχειρήσεις δίνονταν στους αγρότες. Τώρα η εφαρμογή του αγροτοτουρισμού έχει γενικευτεί, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσδιάκριτος ο ακριβής στόχος του αγροτοτουρισμού,…… Continue reading Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός: έχουν διαφορές πια;