Η ονομαστική σου γιορτή στο Facebook

Νέα εργαλεία, νέα πρωτόκολλα.  Ή μάλλον, καθότι μόλις μας ήρθαν και είναι άγουρα, δεν έχουμε ιδέα πως να χειριστούμε την κατάσταση.   Παλιά είχες γιορτή, είχες ανοιχτό σπίτι.  Μετά το τηλέφωνο άλλαξε κάπως την κατάσταση.  Γλίτωνες μερικά κεράσματα καθότι οι πιο μακρινοί σου εύχονταν εξ αποστάσεως.  Μετά ήρθε το κινητό και άρχισε να ξεφεύγει λογαριθμικά…… Continue reading Η ονομαστική σου γιορτή στο Facebook