Η συμφωνία στο γεφύρι της Πλάκας

Κάποτε, ακόμα και στα πολύπλοκα χρόνια του Εμφύλιου, οι αντίπαλοι τα βρίσκουν. Τροφή για σκέψη…