Εφαρμογή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από την Google που κάνει την διαφορά

Ο παππούς πέφτει, είναι αναίσθητος.  Εσείς στη δουλειά.  Δεν απαντάει το κινητό.  Google to the rescue!  Η εφαρμογή Trusted Contacts είναι με διαφορά ότι πιο hi tech (και δωρεάν) για τέτοιες περιπτώσεις.  Όταν εσείς ζητήσετε να μάθετε την θέση του, στο κινητό θα έχει δυο επιλογές:  να μοιραστεί την τοποθεσία ή όχι.   Αν δεν…… Continue reading Εφαρμογή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από την Google που κάνει την διαφορά