Απ’ τη ζωή στο θάνατο ειν’ ένα μονοπάτι, από τον κώλο στο μουνί δυο δάχτυλα και κάτι.

Go to top