“Αδειος και καθούμενος ζύγιαζε τ’ αρχίδια του-ζύγιαζε, ξεζύγιαζε, τριακόσια τά ‘βγαζε.

Go to top