Ή ευαισθησία τού εργένη Θαλή και ή πατρική αγάπη τού Σόλωνα σε μία «φάρσα» τού πρώτου.

Go to top