ο «αφηρημένος» φιλοσοφοσ και εργενησ εκ πεποιθησεωσ θαλησ.

Go to top