ο «αφηρημένος» φιλοσοφοσ και εργενησ εκ πεποιθησεωσ θαλησ.

Go to top
%d bloggers like this: