Τα πολύπλοκα θέματα έχουν συχνά απλές αλλά ανόητες εξηγήσεις που τελικά πιάνουν.

Go to top