Τοϋ μουνιού σου τό γλωσσίδι μού ‘ριξε κλωτσιά στ’ αρχίδι.

Go to top