Όχι βέβαια, δεν είναι το iPhoneX ότι καλύτερο. Ούτε κατά διάνοια

Go to top