Διαβάστηκε η διαθήκη! Σε ποια φιλανθρωπική οργάνωση αφήνει ο Steve Jobs 8.7 δισεκατομμύρια δολάρια;

Go to top